Professors
LIAO Aihua
LI Honggang
ZHU Changhong
ZHOU Liquan
ZHANG Huiping
XIANG Wenpei
YUAN Shuiqiao
XIAO Xianjin
HUANG Donghui
Associate Professors
SU Ping
HUANG Xunbin
ZHANG Ling
XIA Wei
LI Huaibiao
WANG Fengli
WANG Xiaoli
LUO Jing
LI Zhiming
ZHAO Kai
LIU Chunyan
Lecturers
Lecture
Address:  Hangkong Road 13, Wuhan, China
Tel: +86 87542457(Admission Office)  Tel: +86 83692919(International Cooperation)  admission@hust.edu.cn(Admission Office)
Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology