Professors
DENG Zhaohua
ZHANG Xiang
HU Yinhuan
XIANG Li
LE Hong
YAO Lan
FANG Pengqian
TAO Hongbing
FENG ZhanChun
ZHANG Xinping
CHEN Yingchun
Associate Professors
LIU Yaqing
WU Qifei
SHENG Lining
WANG Jing
LIU Zhiyong
MA Jingdong
GAO Hongxia
CHEN Jing
Lecturers
TANG Yuqing
WU Hong
WU Talai
LIU Chenxi
LI BoYang
LI Ping
WANG Ruoxi
YE Ting
XIANG Fei
ZHANG Wei
Address:  Hangkong Road 13, Wuhan, China
Tel: +86 87542457(Admission Office)  Tel: +86 83692919(International Cooperation)  admission@hust.edu.cn(Admission Office)
Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology